පතල් කැණීම් උපකරණ සැලසුම් කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම, වෙල්ඩින් පිළිබඳ වෘත්තීය සහ පතල් උපකරණ අමතර කොටස් සම්බන්ධයෙන් යාන්ත්‍රික සැකසුම් පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරමු. ගල් අඟුරු සේදීමේ හා සකස් කිරීමේ උපකරණ ක්ෂේත්‍රයේ පතල් කැණීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අප බොහෝ අත්දැකීම් රැස් කර ගත්තෙමු.
 • 240/610 Vibrating Screen components

  240/610 කම්පන තිර සංරචක

  නම: ඩ්‍රයිව් කදම්භය
  කාර්යය: එක්සයිටර් ස්ථාපනය කිරීමට භාවිතා කරයි
  වර්ගය: 240/610 කම්පන තිරය
  සංරචක / ද්‍රව්‍ය / ප්‍රමාණය / විස්තරය
  Q345B / සම්පූර්ණ වෑල්ඩින් / සම්පූර්ණ යන්ත්‍ර / තීන්ත